Folkräkningsstatistik

Folkräkningen är en statistisk helhet som omfattar uppgifter om befolkningsstruktur, familjer, bostäder och boendeförhållanden, byggnader och fritidshus samt sysselsättning. Folkräkningsuppgifterna publiceras enligt tidtabellen för offentliggörandet av respektive statistik.


Statistik Senaste offentliggöranden Kommande offentliggöranden
 • Befolkningsstruktur 2016, årsöversikt
  22.9.2017
 • Sysselsättning 2015, Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
  27.9.2017
 • Bostäder och boendeförhållanden 2016, Allmän översikt
  11.10.2017
 • Sysselsättning 2015, Yrke och socioekonomisk ställning
  20.10.2017
 • Befolkningens utbildningsstruktur 2016
  2.11.2017
 • Familjer 2016, årsöversikt
  24.11.2017
 • Sysselsättning 2016, Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning (förhandsuppgifter)
  19.12.2017

Dela