Folkräkningsstatistik

Folkräkningen är en statistisk helhet som omfattar uppgifter om befolkningsstruktur, familjer, bostäder och boendeförhållanden, byggnader och fritidshus samt sysselsättning. Folkräkningsuppgifterna publiceras enligt tidtabellen för offentliggörandet av respektive statistik.


Statistik Senaste offentliggöranden Kommande offentliggöranden
  • Befolkningsstruktur 2014, årsöversikt
    10.12.2015
  • Sysselsättning 2014, Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning (förhandsuppgifter)
    11.12.2015

Dela