Folkräkningsstatistik

Folkräkningen är en statistisk helhet som omfattar uppgifter om befolkningsstruktur, familjer, bostäder och boendeförhållanden, byggnader och fritidshus samt sysselsättning. Folkräkningsuppgifterna publiceras enligt tidtabellen för offentliggörandet av respektive statistik.


Statistik Senaste offentliggöranden Kommande offentliggöranden
 • Bostäder och boendeförhållanden 2017
  17.5.2018
 • Byggnader och fritidshus 2017
  25.5.2018
 • Familjer 2017
  25.5.2018
 • Sysselsättning 2017, Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
  25.5.2018
 • Befolkningsstruktur 2017
  20.6.2018
 • Sysselsättning 2016, Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
  21.9.2018
 • Befolkningsstruktur 2017, årsöversikt
  1.10.2018
 • Bostäder och boendeförhållanden 2017, Allmän översikt
  10.10.2018
 • Sysselsättning 2016, Yrke och socioekonomisk ställning
  19.10.2018
 • Befolkningens utbildningsstruktur 2017
  2.11.2018
 • Familjer 2017, årsöversikt
  21.11.2018
 • Sysselsättning 2017, Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning (förhandsuppgifter)
  17.12.2018

Dela