Folkräkningsstatistik

Folkräkningen är en statistisk helhet som omfattar uppgifter om befolkningsstruktur, familjer, bostäder och boendeförhållanden, byggnader och fritidshus samt sysselsättning. Folkräkningsuppgifterna publiceras enligt tidtabellen för offentliggörandet av respektive statistik.


Statistik Senaste offentliggöranden Kommande offentliggöranden
 • Bostäder och boendeförhållanden 2015, Allmän översikt
  13.10.2016
 • Sysselsättning 2014, Yrke och socioekonomisk ställning
  21.10.2016
 • Befolkningens utbildningsstruktur 2015
  3.11.2016
 • Familjer 2015, årsöversikt
  25.11.2016
 • Sysselsättning 2015, Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning (förhandsuppgifter)
  9.12.2016

Dela