Folkräkningsstatistik

Folkräkningen är en statistisk helhet som omfattar uppgifter om befolkningsstruktur, familjer, bostäder och boendeförhållanden, byggnader och fritidshus samt sysselsättning. Folkräkningsuppgifterna publiceras enligt tidtabellen för offentliggörandet av respektive statistik.


Statistik Senaste offentliggöranden Kommande offentliggöranden
 • Befolkningens utbildningsstruktur 2015
  3.11.2016
 • Sysselsättning 2014, Yrke och socioekonomisk ställning
  4.11.2016
 • Familjer 2015, årsöversikt
  25.11.2016
 • Sysselsättning 2015, Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning (förhandsuppgifter)
  9.12.2016

Dela