Folkräkningsstatistik

Folkräkningen är en statistisk helhet som omfattar uppgifter om befolkningsstruktur, familjer, bostäder och boendeförhållanden, byggnader och fritidshus samt sysselsättning. Folkräkningsuppgifterna publiceras enligt tidtabellen för offentliggörandet av respektive statistik.


Statistik Senaste offentliggöranden Kommande offentliggöranden
 • Bostäder och boendeförhållanden 2014, Allmän översikt
  14.10.2015
 • Sysselsättning 2013, Yrke och socioekonomisk ställning
  23.10.2015
 • Befolkningens utbildningsstruktur 2014
  5.11.2015
 • Familjer 2014, årsöversikt
  27.11.2015
 • Befolkningsstruktur 2014, årsöversikt
  10.12.2015
 • Sysselsättning 2014, Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning (förhandsuppgifter)
  11.12.2015

Dela