Folkräkningsstatistik

Folkräkningen är en statistisk helhet som omfattar uppgifter om befolkningsstruktur, familjer, bostäder och boendeförhållanden, byggnader och fritidshus samt sysselsättning. Folkräkningsuppgifterna publiceras enligt tidtabellen för offentliggörandet av respektive statistik.


Statistik Senaste offentliggöranden Kommande offentliggöranden
 • Befolkningsstruktur 2014
  27.3.2015
 • Bostäder och boendeförhållanden 2014
  26.5.2015
 • Byggnader och fritidshus 2014
  28.5.2015
 • Familjer 2014
  28.5.2015
 • Sysselsättning 2014, Bakgrundsuppgifter om arbetslösa
  29.5.2015
 • Sysselsättning 2013, Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser
  2.10.2015
 • Bostäder och boendeförhållanden 2014, Allmän översikt
  14.10.2015
 • Sysselsättning 2013, Yrke och socioekonomisk ställning
  23.10.2015
 • Befolkningens utbildningsstruktur 2014
  5.11.2015
 • Familjer 2014, årsöversikt
  27.11.2015
 • Befolkningsstruktur 2014, årsöversikt
  10.12.2015
 • Sysselsättning 2014, Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning (förhandsuppgifter)
  11.12.2015

Dela