Ympäristötilinpidon teemasivut

Ympäristötilinpito on systemaattinen kuvaus ympäristön ja talouden välisestä suhteesta. Ympäristötilinpitoa voi käyttää tietolähteenä ympäristö- ja talouspolitiikassa, ympäristötutkimuksessa sekä ympäristön ja makrotaloudellisen kehityksen vertailussa. Sitä voi käyttää myös kestävän kehityksen indikaattorien lähteenä. 

Lue lisää

Ajankohtaista

Ympäristötilinpidon avainluvut

Ympäristötilinpidon indikaattorit

Luonnonvarat

Luonnonvarojen
kokonaiskäyttö

Indeksoitu materiaalien
kokonaiskäyttö

Luonnonvarojen tuottavuus
EU27-maissa

Energia

Uusiutuvien ja fossiilisten
polttoaineiden käyttö

Energian kokonaiskulutus ja energiaintensiteetti

Uusiutuvan energian osuus kokonaisloppukulutuksesta

 Ympäristöperusteiset verot ja maksut

Ympäristöperusteiset verot
ja maksut

Ympäristöverot
toimialoittain

Ympäristöperusteiset verotulot EU27-maissa

Kasvihuonekaasupäästöt

Ilmapäästöt
päätoimialoittain

Kasvihuonekaasupäästöt ja päästöintensiteetti

Kasvihuonekaasupäästöt EU27-maissa

 

Päivitetty 11.5.2016

Jaa