Priser

Uppgifter om företag och arbetsställen i form av en fil

  • Grundavgift 180 euro
  • Namn- och adressuppgifter à 0,36 euro
  • Namn- och adressuppgifter samt andra uppgifter à 0,50 euro


Uppgift om importör/exportör som urvalsvillkor eller som enskild uppgift à 0,18 euro
Koordinatuppgift à 0,08 euro.

Om förberedelsen för ett uppdrag överskrider en timme, debiteras 75 euro/timme.

Till priserna läggs moms.

Mängdrabatter på styckepris:

  • Antalet företag/arbetsställen i målgruppen 2 000–3 999 st. rabatt 5 %
  • Antalet företag/arbetsställen i målgruppen 4 000–9 999 st. rabatt 10 %
  • Antalet företag/arbetsställen i målgruppen 10 000–19 999 st. rabatt 20 %
  • Antalet företag/arbetsställen i målgruppen 20 000–49 999 st. rabatt 30 %
  • Antalet företag/arbetsställen i målgruppen 50 000 st. rabatt 40 %

Vid fortlöpande leveranser dessutom uppdateringsrabatter.

Senast uppdaterad 5.3.2019