Metodbeskrivning

Företagsregistret

Metoder för datainsamlingen och uppgiftskällor

Primäruppgifterna i Statistikcentralens företagsregister fås ur administrativa uppgiftskällor (den viktigaste är Skatteförvaltningen).

Statistikcentralen gör kontinuerligt också egna direkta enkäter bland företag. I enkäterna utreder man bl.a. företagens näringsgren, antalet anställda och uppgifter om arbetsställets struktur. Enkäter sänds årligen till merparten av företagen med flera arbetsställen och företagen med ett arbetsställe och över 20 anställda. Till övriga företag sänds enkäterna mera sällan beroende på rotation. Enkäten sänds till nya företag rätt så snart efter att verksamheten inletts.

Dessutom använder Statistikcentralen flera andra källor för att utreda vissa uppgifter, t.ex. förändringar i näringsgrenen, telefonnummer och adress.

Uppgifternas tidsenlighet

  • Inledningsuppgifter med omkring 1 månads eftersläpning från företagets första löne- och/eller momsbetalning.
  • Nedläggningsuppgifter med omkring 5 månads eftersläpning
  • Anställda, omsättning, näringsgren o.d. med omkring 1–10 månaders eftersläpning.