Tilläggsuppgifter

Beställningar, förfrågningar och uppdrag

Ring eller skicka e-post. Vi svarar gärna på alla Era frågor beträffande uppgifter om företag och ger mera information om våra tjänster.

Päivi Krzywacki 029 551 2241
Marja-Leena Karjalainen 029 551 2411
Virve Kokkonen 029 551 3701
Katja Äijö 029 551 2659

Förfrågningar om företagens bokslutsuppgifter:
Katja Äijö 029 551 2659

Statistikcentralen
Företagsregistret
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, 00580 Helsingfors

E-post: yrek@tilastokeskus.fi
De anställdas e-postadresser: fornamn.efternamn@tilastokeskus.fi

Senast uppdaterad 6.11.2018