Nyheter 23.1.2017

Ändringar i regionala indelningar 1.1.2017

Fr.o.m. början av år 2017 trädde två kommunsammanslagningar i kraft:

  • Luvia (442) sammanslogs med Euraåminne (051)
  • Juankoski (174) sammanslogs med Kuopio (297)

Efter sammanslagningarna finns det 311 kommuner i Finland. År 2016 var antalet kommuner 313.

I den statistiska kommungrupperingen skedde två ändringar:

  • Ikalis (143) överfördes från grupp 2 (tätortskommuner) till grupp 3 (landsbygdskommuner)
  • Alajärvi (005) överfördes från grupp 3 (landsbygdskommuner) till grupp 2 (tätortskommuner)

De uppdaterade klassificeringarna finns på Statistikcentralens webbsidor om Metadatatjänster och tabeller över kommuner på sidan om produkter och tjänster under klassificeringar.

Förfrågningar: Anne Väänänen, tfn 029 551 2695, e-post: luokitukset@stat.fi eller Miia Huomo,
tfn 029 551 3256.

Dela