Nyheter 10.3.2015

Handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2015 har utkommit

Handboken för regional statistikföring, Kommuner och kommunbaserade indelningar 2015, har utkommit. De regionala ändringar som trädde i kraft 1.1.2015 har beaktats i handboken.

Handboken innehåller en kommunförteckning samt följande indelningar:

 • ekonomiska regioner
 • landskap
 • storområden
 • regionförvaltningsverk (RFV)
 • närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler)
 • statistisk kommungruppering
 • språkförhållande.

Indelningarna efter region åskådliggörs med hjälp av kartor i fyrfärg. Dessutom ingår också

 • en tabell över kommuner efter ekonomisk region, landskap, storområde samt statistisk kommungruppering
 • en tabell över kommuner efter regionförvaltningsverk och närings-, trafik- och miljöcentral
 • en förteckning över upplösta kommuner och kommunernas namnändringar
 • NUTS-regionerna i Finland

Uppgifterna i handboken Kommuner och kommunbaserade indelningar 2015 finns i elektronisk form som enskilda indelningar på Statistikcentralens webbplats över metadatatjänster.

Handboken finns bara i pdf-format.

Förfrågningar: Anne Väänänen, tfn 029 551 2695, e-post: luokitukset@stat.fi eller Miia Huomo,
tfn 029 551 3256.

Dela