Nyheter 14.3.2019

Innehållet i de ekonomiska uppgifter som insamlas hos kommuner och samkommuner bör granskas på nytt

Informationsinnehållet som insamlas hos kommuner och samkommuner påverkas av att beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör. Arbetet har utgått från att kommunernas social- och hälsovårdsuppgifter och en del av de övriga uppgifterna överförs till landskapen. Eftersom beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör bör innehållet i de uppgifter om ekonomin som rapporteras (XBRL-taxonomin) förändras. Automatiseringen av rapporteringen om ekonomin pågår dock enligt planerna. Förändringen påverkar heller inte insamlingen av budget- och planeringsuppgifterna för 2020.

Vi inleder omedelbart genomgången av innehållet i de ekonomiska uppgifterna i samarbete med myndigheter och företrädare för kommunerna. Kommunerna kan testa införandet av planeringsuppgifterna i Informationstjänsten för kommunalekonomin (tidigare Informationstjänsten för kommun- och landskapsekonomin) på det tidigare överenskomna sättet.

Beredning av incitamentsystemet för kommunernas digitalisering fortsätter. Statsrådets förordning och öppnande av ansökningsprocessen ska dock avgöras av den nya regeringen.

Ytterligare information:
Denis Galkin, specialist, finansministeriet, tfn 09 553 0040
Anne Melanen, projektledare, Statskontoret, tfn 029 550 2412
Mervi Koponen, projektledare, Statistikcentralen, tfn 029 551 3269
Minnamaria Korhonen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, tfn 09 771 2162

Dela