Uutisia 30.9.2016

Julkisyhteisöjen velkaan liittyvät luokituspäätökset ratkaistu

Tilastokeskus ja Eurostat ovat arvioineet yhteistyössä eräiden julkisten rahoitusyhtiöiden sektoriluokittelua ja rahoitustaloustoimien kirjausta tilastoissa. Nyt avoimet luokituskysymykset on ratkaistu. 

Tilastokeskus tiedotti 31.8.2016, että Tilastokeskus ja Eurostat arvioivat Finnveran Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n sektoriluokitusta sekä johdannaissopimuksiin liittyvien käteisvakuuksien oikeaa kirjaustapaa. Finnvera Oyj:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n sektoriluokituksen arvioinnissa oli kyse siitä, ovatko yksiköt rahoituslaitossektoriin luokiteltavia rahoituksenvälittäjiä vai julkisyhteisöihin luokiteltavia konserninsisäisiä rahoitusyksiköitä.

Eurostat on nyt arvioinut, että Finnveran (konserni, sisältäen mm. Suomen Vientiluotto Oy:n) toiminta on rahoituksenvälitystä, eikä sillä ole kaikkia konserninsisäisen rahoitusyksikön piirteitä. Näin ollen Finnvera luokitellaan edelleen sektoriin ”muut rahoituksen välittäjät” (S.125). Vielä tullaan kuitenkin selvittämään, pitäisikö osa Finnveran kotimaan toiminnan antolainoista kirjata kansantalouden tilinpidossa valtionhallinnon veloiksi ja saataviksi.

Käteisvakuuksien kirjaus osaksi julkista velkaa

Kansantalouden tilinpidon ohjeistuksen mukaan johdannaissopimuksiin ja arvopaperilainaukseen liittyvät saadut käteisvakuudet on kirjattava osaksi julkisyhteisöjen velkaa. Tämän vuoden alussa Tilastokeskus käynnisti uuden työeläkelaitoksille suunnatun varatiedonkeruun. Tiedonkeruusta saatiin ensimmäistä kertaa eriteltyä tietoa työeläkelaitosten johdannaissopimuksiin ja arvopaperilainaukseen liittyvistä käteisvakuuksista.

Kyseiset erät on nyt sisällytetty julkisyhteisöjen velkaan. Ne on lisätty tässä vaiheessa vuosien 2012–2015 tietoihin, sillä Eurostatille toimitettava julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportointi (EDP) kattaa nämä vuodet.

Aiemmin kyseiset erät ovat sisältyneet muihin velkoihin, jotka jäävät EDP-velan määritelmän ulkopuolelle. Tehty tarkistus kasvatti vuosien 2012–2015 julkisyhteisöjen velkaa 0,9–1,0 prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansantuotteeseen.

31.8.2016 julkaistu uutinen

Lisätietoja: Niina Suutarinen, p. 029 551 2307
Sähköposti: rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Jaa