Nyheter 18.5.2020

Översikt över coronaläget 15.5.2020: effekterna av undantagstillståndet återspeglas i de ekonomiska uppgifterna för mars

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen. I den här nyheten finns information om detta och om annan aktuell statistik. 

Ett urval av statistik och artiklar som beskriver coronasituationen   

 Statistik nästa vecka 

  • 18.5. I industrins och handelns lagerstatistik beskrivs lagervärdet i löpande priser efter näringsgren under första kvartalet. 
  • 19.5. I statistiken över vägtrafikolyckor publiceras uppgifter för april om vägtrafikolyckor med personskador.
  • 19.5. Hanna Sutelas blogg (på finska) om genombrottet för distansarbete i Finland, något som coronakrisen satte fart på. 
  • 19.5. I statistiken över lediga arbetsplatser beskrivs antalet lediga arbetsplatser under första kvartalet.
  • 20.5. I statistiken över konkurser publiceras uppgifterna för april om konkurssökande och i det snabbestimat som utges för första gången 22.5 publiceras preliminära uppgifter om antalet konkurssökande på veckonivå.
  • 8.5. Preliminär statistik över antalet döda varje vecka fram till 10.5.
  • 20.5. Ett experimentellt produktionsestimat (på finska) publiceras för april. 
  • 22.5. I statistiken över kommunekonomin beskrivs den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fastlandsfinland. 
  • 22.5. Ilkka Lehtinen artikel (på finska) om den ekonomiska krisens inverkan på bostadsmarknaden från depressionen på 1990-talet till coronakrisen.

Vi sammanställer statistik över coronasituationen på coronasidorna på Statistikcentralens webbplats. Också Eurostat har öppnat en Covid-19-samlingssida, som har en mängd information och data som beskriver situationen på EU-nivå. Dessutom informerar vi varje vecka samlat med en nyhet om statistik om coronasituationen samt om undantagsförhållandenas inverkan på statistikproduktionen. 

Statistikcentralens statistik och tjänster finns på webbplatsen www.stat.fi. Informationstjänsten hjälper dig att hitta statistikuppgifter per telefon 029 551 2220 eller per e-post: info@stat.fi. Du kan också fråga oss om statistik på webblanketten Fråga om statistik.  

Mera information:    
Ville Vertanen, överdirektör, (partner- och ekosystemrelationer) tfn 029 551 3343
Hannele Orjala, direktör för informationstjänst (kommunikation och information), tfn 029 551 582     

Dela