Nyheter 20.5.2020

Statistikcentralen börjar publicera snabbestimat över konkurser

På grund av coronasituationen har Statistikcentralen påskyndat produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Det nyaste snabbestimatet som Statistikcentralen tillfälligt producerar är uppgifter om antalet anhängiggjorda konkurser på veckonivå.  

Fr.o.m. 22.5 publicerar Statistikcentralen tillsvidare ett snabbestimat över antalet anhängiggjorda konkurser per vecka, i regel i slutet av veckan efter statistikveckan. Snabbestimatet ger information om utvecklingen av antalet anhängiggjorda konkurser efter huvudnäringsgren. I konkursstatistiken publiceras normalt preliminära uppgifter om antalet anhängiggjorda konkurser varje månad.

I tabellen som publiceras baserar sig antalet anhängiggjorda konkurser under åren 2003–2019 på den slutliga statistiken och gällande år 2020 på preliminära uppgifter. De preliminära uppgifterna för år 2020 revideras alltid när nästa veckas uppgifter offentliggörs. Uppgifterna för de senaste veckorna kompletteras vid varje uppdateringsomgång.

Antalet konkurser varierar mycket för varje vecka. På antalet inverkar bl.a. hur söckenhelger infaller under olika veckor. För att en konkurs ska kunna anhängiggöras krävs att en konkursansökan lämnas in och behandlas i tingsrätten, vilket sker inom tingsrätternas öppettider.

Under sommarmånaderna har man traditionellt anhängiggjort färre konkurser än under andra årstider.

I tabellen finns uppgifter fr.o.m. början av år 2003. Av veckouppgifterna kan man inte direkt härleda månatliga konkursuppgifter, eftersom månaderna kan börja och sluta mitt i veckan. De månatliga konkursuppgifterna publiceras fortsättningsvis enligt normal tidtabell. På basis av månadsuppgifterna får man mer detaljerad information än i snabbestimatet bl.a. om näringsgrenarna för de företag som sökts i konkurs.

Uppgifterna offentliggörs
•    i databasen Experimentell statistik kl. 8   

Publiceringstidtabell:
•    Vecka 21, fredagen den 22.5.2020 publiceras uppgifterna fram till vecka 20/2020
•    Vecka 22, fredagen den 29.5.2020 publiceras uppgifterna fram till vecka 21/2020
•    Vecka 23, fredagen den 5.6.2020 publiceras uppgifterna fram till vecka 22/2020
•    Vecka 24, fredagen den 12.6.2020 publiceras uppgifterna fram till vecka 23/2020
•    Vecka 25, torsdagen den 18.6.2020 publiceras uppgifterna fram till vecka 24/2020
•    Vecka 28, fredagen den 10.7.2020 publiceras uppgifterna fram till vecka 27/2020
•    Vecka 29, fredagen den 17.7.2020 publiceras uppgifterna fram till vecka 28/2020
•    Vecka 30, fredagen den 24.7.2020 publiceras uppgifterna fram till vecka 29/2020
•    Vecka 31, fredagen den 31.7.2020 publiceras uppgifterna fram till vecka 30/2020
•    Vecka 34, fredagen den 21.8.2020 publiceras uppgifterna fram till vecka 33/2020

Efter det publiceras uppgifterna från veckan innan på fredag varje vecka.

Ett snabbestimat publiceras under undantagsförhållandena.

Förfrågningar: oikeus@stat.fi

 

Dela