Nyheter 5.10.2020

Statistikcentralen fyllde 155 år

Statistikverket i Finland grundades den 4 oktober 1865 med kejsarens tillstånd. Till en början var statistikverket provisoriskt. Permanent blev det år 1870. Så tidigt som på 1500-talet hade dock olika slag av statistik samlats in för regenternas behov. År 1749 framställdes befolkningsstatistik över Sverige och Finland, som är den äldsta oavbrutna statistiken i världen. Finskans ord ”tilasto” skapades för sin del år 1848 som motsvarighet till svenskans statistik.

Utvecklingen av folkmängden 1750-2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Statistiken lyfte upp Finland på världskartan

Statistiken gjorde att övriga världen fick kännedom om Finland redan innan våra stora löpare gjorde landet känt. Vid den internationella statistikkongressens möte i Haag 1869 presenterades en statistisk broschyr om Finlands befolkning. I och med det kom Finland, som en bland andra nationer, med i andra länders publikationer där statistiska uppgifter om olika länder presenterades.

Ett gammalt fotografi där det står en kvinna vid en bokhylla, sex män sitter vid arbetsbord.

Finland en föregångare för reformer

För närvarande har Statistikcentralen över 800 experter inom olika branscher. Vi producerar årligen omkring 160 statistikgrenar, av vilka omkring 600 aktuella offentliggöranden görs under året. Medlemskapet i EU och den ekonomiska och monetära unionen har ökat det internationella elementet i den finländska statistiken. Merparten av Statistikcentralens statistik regleras av EU.

Finland har varit banbrytande både inom datainsamling och offentliggörandet av den. År 1990 övergick Finland till registerbaserad folkräkning, som andra land i världen efter Danmark. År 1995 öppnade Statistikcentralen sin internettjänst som första statistikbyrå i Europa.

Mot nya utmaningar

Behovet av information ökar i en komplicerad och föränderlig värld. Statistikcentralen förutser olika behov och producerar utöver information också förståelse för olika fenomen. Jämsides med traditionell statistik finns big data och mikromaterial och alla dessa måste också i fortsättningen kunna samordnas. Statistikcentralens experimentella statistik är ett exempel på en utveckling där olika nya metoder och uppgiftskällor används för att producera snabb och tillförlitlig information och för att beskriva olika fenomen.

-  Diskussionen kring falsk information betonar statistikens och faktauppgiftens betydelse i samhället. Mängden information ökar i svindlande takt, men mer betydande är hur och enligt vilka principer man i framtiden kan utnyttja informationen. Vid Statistikcentralen behandlas en stor del av datakällorna för den offentliga förvaltningen i Finland. Vårt mål är att vårt värdefulla datamaterial på bästa möjliga sätt ska betjäna Finland i framtiden, konstaterar Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun.

Förfrågningar: Statistikcentralen informationstjänst: tfn 029 551 2220, info@stat.fi

Dela