Nyheter 1.7.2019

Under statistikbranschens EU-ordförandeskapsperiod behandlas förordningar om migration och det europeiska statistikprogrammet

Under Finlands EU-ordförandeskapsperiod svarar Statistikcentralen för ordförandeskapets uppgifter inom statistikbranschen. Under Finlands period behandlas två betydande och utmanande förslag till statistikförordning.

I förordningen som gäller statistikföring av migration och internationellt skydd kommer särskilt delarna om asylsökning och asylsökanden att genomgå ändringar. Det andra ämnet som behandlas är det europeiska statistikprogrammet där man avtalar om utvecklingen av innehållet i statistikföringen i medlemsländerna åren 2021–2027. Finlands uppgift är att förhandla om förordningarna med Europaparlamentet, medlemsländerna och kommissionen och få parternas godkännande till dem.    

Timo Koskimäki, som vid Statistikcentralen svarar för ärenden som gäller ordförandeskapet, beskriver ordförandeskapsperioden som intressant och utmanande: ”På grund av EU-valet omorganiserar sig europaparlamentet och det är ännu oklart när parlamentet tillsätter ansvariga föredragande med vilka förhandlingar kan inledas för de lagförslag som är under beredning. Det här ger Finland ytterst lite tid för lagberedning.”

Det föregående parlamentet gjorde nästan hundra ändringsförslag i förordningen som gäller statistikföring av flyttningsrörelsen och internationellt skydd. Enligt Koskimäki beskriver detta hurdana utmaningar det är fråga om. Vid behandlingen av det europeiska statistikprogrammet är däremot den centrala utmaningen att man samtidigt ännu bara förhandlar om EU:s mångåriga finansieringsram.

När det gäller ordförandeskapsuppgifter inom statistikbranschen har Statistikcentralen ett nära samarbete med olika ministerier, i synnerhet med Inrikesministeriet, Arbets- och näringsministeriet och Finansministeriet. Under ordförandeskapsperioden arrangerar Statistikcentralen också evenemang för statistikanvändare och -producenter.

Förfrågningar:
Ordförande för rådets statistikarbetsgrupp Timo Koskimäki tfn 029 551 3495, förnamn.efternamn@stat.fi
Viceordförande för rådets statistikarbetsgrupp Anita Heinonen tfn 029 551 3479, förnamn.efternamn@stat.fi

Webbsidor i anknytning till statistikbranschens EU-ordförandeskapsperiod: www.stat.fi/eu2019

Evenemang under statistikbranschens ordförandeskapsperiod:
Seminarium för statistikproducenter 15.8.2019
Seminarium för statistikanvändare: Users Conference 30.9.2019

Dela