Välkommen
Viktiga datum Program Socialt program Utbildning Föredrag Deltagare
Praktisk information Anmälan Åbo och Finland
Arrangörer Kontakta
Bilder

Anmälan

Anmäl dig gärna före 31.5.2004, efter det höjs deltagaravgiften!

Deltagaravgifter Senast
31.5.2004
Efter
31.5.2004
Deltagaravgift 350 EUR 400 EUR
Deltagaravgift inkl. utbildning 500 EUR 500 EUR (*)
Avgift för medföljande 180 EUR 180 EUR
Avgift för medföljande barn (under 15 år) 90 EUR 90 EUR

(*) Fel pris i broschyren.

Deltagaravgiften inkluderar luncher, kaffe och socialt program. Vänligen kryssa för i anmälningsblanketten de program du vill delta i.

>>> Information om betalning

Utskrivbar version