Välkommen
Viktiga datum Program Socialt program Utbildning Föredrag Deltagare
Praktisk information Anmälan Åbo och Finland
Arrangörer Kontakta
Bilder

Betalning

Betalning skall ske i euro med bankgiro eller kreditkort. Var god och uppge deltagarens (och den eventuella medföljandes) namn på bankgiroblanketten så att vi får information om vem betalningen avser. Anmälan anses gjord då både anmälningsblanketten och betalningen inkommit.

Bankgiro

Gireringen skall ske till konto:

Bank: Aktia, Grankulla, Finland
Kontoinnehavare: Åbo 2004, c/o CONGREX
Kontonummer: 405529-2104801
SWIFT: HELSFIHH
IBAN: FI 62 4055 2920 1048 01

Obs! Bifoga gärna en kopia av bankgirot till anmälningsblanketten för identifiering och bokföring av betalningen.

Kreditkort

Då betalning sker med kreditkort, skall information om kreditkortet fyllas i anmälningsblanketten (kortets nummer och giltighetstid samt kortinnehavarens namnteckning), varefter kongressbyrån debiterar kreditkortet.

Bekräftelse av anmälan

Ett bekräftelsebrev sänds till deltagaren inom två veckor från det datum då anmälan och betalningen inkommit enligt givna instruktioner.

Avbokning

Vid hinder att delta i mötet bör anmälan avbokas utan dröjsmål. Avbokningen skall göras per post, e-post eller per fax till kongressbyrån. Meddelandet bör inkludera samtliga uppgifter som behövs för att identifiera den deltagare (och eventuella medföljande) som avbokar.

Kostnader för avbokning

Om avbokningen kommit till kongressbyrån senast 15.7.2004 återbetalas deltagaravgiften samt hotelldepositionen med avdrag för en avbeställningsavgift om 50 EUR. Mötesavgiften och hotelldepositionen returneras inte om avbokning sker efter 15.7.2004.

Utskrivbar version