Välkommen
Viktiga datum Program Socialt program Utbildning Föredrag Deltagare
Praktisk information Anmälan Åbo och Finland
Arrangörer Kontakta
Bilder

Kontakta

Organisatörer

Frågor om mötet: abo2004@stat.fi
Program: Susanne Hellman-Ketola (susanne.hellman-ketola@stat.fi)
Utbildning: Timo Alanko (timo.alanko@stat.fi)
Praktiska frågor: Raija Löfgren (raija.lofgren@stat.fi)

Kongressbyrå

CONGREX / Blue & White Conferences Oy
PB 81, Fjäderstigen 3, FIN-00371 Helsingfors, Finland
Tfn +358-9-560 7500
Fax +358-9-560 75020
abo2004@congrex.fi

Utskrivbar version