Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2014

 • Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena kasvihuonekaasujen inventaarioyksikkönä ja raportoi vuosittain ihmisen toiminnasta aiheutuvat Suomen kasvihuonekaasupäästöt YK:n ilmastosopimukselle ja Euroopan komissiolle. Vuodesta 2010 lähtien inventaariolähetykset ovat kattaneet myös Kioton pöytäkirjan edellyttämät lisätiedot

  Julkaisu sisältää yhteenvedon Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä 1990 – 2013 ja vastaavat pikaennakkotiedot vuoden 2014 päästöistä. Lisäksi esitetään yhteenveto alueellisista päästöistä vuonna 2013. Suomen kansainvälisten kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamis- ja vähentämisvelvoitteiden toteutumista seurataan esitettyjen päästöarvioiden avulla. Myös tulevaa päästökehitystä ja kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden tämän hetkistä tilannetta arvioidaan ministeriöiden kokoamien kuvausten perusteella.
 • Main topic: Environment and Natural Resources
 • Related to statistics: Greenhouse gases
 • Date: 22.5.2015
 • Languages: suomi
 • Publisher: Tilastokeskus
 • Official Statistics of Finland: ei
 • Price: maksuton
  • Publishing format: pdf

Jaa