Väestönmuutokset 2012

 • Väestömuutokset–julkaisussa on esitetty väestöön liittyvät muutokset kuten syntyneet, kuolleet, maassa-, kunnassa-, maahan- ja maastamuutot, solmitut avioliitot ja avioerot, rekisteröidyt parisuhteet sekä Suomen kansalaisuuden saaneet ja ottolapseksi otot. Muutokset esitetään muun muassa iän, sukupuolen, kielen mukaan. Yleiskatsauksessa tarkastellaan väestönmuutosten kehityssuuntia sekä esitetään kansainvälisiä vertailuja. Julkaisu sisältää tietoja myös maakunnittain sekä aikasarjatietoja väestönmuutoksista. Julkaisu on kolmikielinen: suomi-ruotsi-englanti.
  Julkaisusta on julkaistu 2., korjattu painos pdf-versiona.
 • Title in Swedish: Befolkningsförändringar 2012
 • Title in English: Vital Statistics 2012
 • Main topic: Population
 • Related to statistics: Adoptions; Citizenships granted; Deaths; Migration; Changes in marital status; Births; Population structure
 • Date: 24.1.2014
 • Languages: suomi-ruotsi-englanti
 • Publisher: Tilastokeskus
 • Official Statistics of Finland: kyllä
 • Price: 48,00 euroa
  • Publishing format: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 2323-685X
  • Product number: 0
  • Publishing format: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 0788-5245
  • Product number: 3427

Jaa