Tilastokeskuksen ammattieettinen opas

 • Tilastoalalla ammattietiikkaa pidetään tärkeänä. Tilastoeettisten periaatteiden noudattaminen on tilastoviranomaisen toiminnan edellytys. Luotettavien tilastojen perustana ovat tilastotoimen perinteiset arvot eli luotettavuus, puolueettomuus, riippumattomuus ja objektiivisuus.
  Tilastoalan työntekijöillä on velvollisuuksia yhteiskuntaa, asiakkaita ja rahoittajia kohtaan sekä niitä yksilöitä ja yhteisöjä kohtaan, joita tilastot kuvaavat. Tilastoja laadittaessa on otettava huomioon tilastoihin kohdistuvat käyttötarpeet, tietosuoja ja tiedonantajille aiheutuva tiedonantotaakka.
  Tämä opas on tarkoitettu Tilastokeskuksen henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille. Sitä suositellaan myös soveltuvin osin noudatettavaksi muissa tilastoja tuottavissa organisaatioissa.

  Professional ethics are considered especially important in the statistical sector. Compliance with the principles of statistical ethics is the fundamental requirement for the activity of statistical authorities. Reliable statistics are based on the conventional values of official statistics, reliability, impartiality, independence and objectivity.
  Statisticians have obligations to all individuals and communities described in statistics, to customers, funders and society at large. When compiling statistics attention has to be paid to the different end uses of statistics, questions of privacy and data protection, and the response burden on data suppliers.
  This handbook is intended for Statistics Finland employees, customers and stakeholders. Where applicable, it is also recommended for people working in other organisations engaged in the production of statistics.
 • Aihealueet:
 • Tilastot:
 • Julkaisuajankohta: 18.6.2014
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: maksuton
  • Julkaisumuoto: pdf
  • ISSN(SVT): 1797-5646

Jaa