Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2014

 • Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena kasvihuonekaasujen inventaarioyksikkönä ja raportoi vuosittain ihmisen toiminnasta aiheutuvat Suomen kasvihuonekaasupäästöt YK:n ilmastosopimukselle ja Euroopan komissiolle. Vuodesta 2010 lähtien inventaariolähetykset ovat kattaneet myös Kioton pöytäkirjan edellyttämät lisätiedot

  Julkaisu sisältää yhteenvedon Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä 1990 – 2013 ja vastaavat pikaennakkotiedot vuoden 2014 päästöistä. Lisäksi esitetään yhteenveto alueellisista päästöistä vuonna 2013. Suomen kansainvälisten kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamis- ja vähentämisvelvoitteiden toteutumista seurataan esitettyjen päästöarvioiden avulla. Myös tulevaa päästökehitystä ja kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden tämän hetkistä tilannetta arvioidaan ministeriöiden kokoamien kuvausten perusteella.
 • Aihealueet: Ympäristö ja luonnonvarat
 • Tilastot: Kasvihuonekaasut
 • Julkaisuajankohta: 22.5.2015
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: maksuton
  • Julkaisumuoto: pdf

Jaa