Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2015

 • Tilastokeskus toimii Suomen kansallisena kasvihuonekaasujen inventaarioyksikkönä ja raportoi vuosittain ihmisen toiminnasta aiheutuvat Suomen kasvihuonekaasupäästöt YK:n ilmastosopimukselle ja Euroopan komissiolle. Vuodesta 2010 lähtien inventaariolähetykset ovat kattaneet myös Kioton pöytäkirjan edellyttämät lisätiedot

  Julkaisu sisältää yhteenvedon Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä 1990–2015 ja vastaavat pikaennakkotiedot vuoden 2015 päästöistä. Lisäksi esitetään yhteenveto alueellisista päästöistä vuonna 2014. Suomen kansainvälisten kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamis- ja vähentämisvelvoitteiden toteutumista seurataan esitettyjen päästöarvioiden avulla. Myös tulevaa päästökehitystä ja kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden tämän hetkistä tilannetta arvioidaan ministeriöiden kokoamien kuvausten perusteella.
 • Aihealueet: Ympäristö ja luonnonvarat
 • Tilastot: Kasvihuonekaasut
 • Julkaisuajankohta: 25.5.2016
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: maksuton
  • Julkaisumuoto: pdf

Jaa