Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990-2017

 • Julkaisu sisältää yhteenvedon Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä 1990 – 2016 ja pikaennakkotiedot vuoden 2017 päästöistä. Suomen kansainvälisten kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamis- ja vähentämisvelvoitteiden toteutumista seurataan esitettyjen päästöarvioiden avulla.

  Raportti sisältää lisäksi työ- ja elinkeino- sekä ympäristöministeriön kokoaman yhteenvedon Suomen lähiajan, keskipitkän ja pitkän aikavälin ilmastotavoitteista. Tuoreita päästötietoja esitetään myös muiden teollisuusmaiden ja eräiden kehittyvien maiden osalta siltä osin kuin niitä oli saatavilla raporttia laadittaessa.

  Yhteenvetoraportin vaihtuvassa, tällä kertaa VTT:n kirjoittamassa osuudessa kuvataan kehityspolkuja, joilla Suomi voi päästä vuodelle 2050 asetettuihin ilmastotavoitteisiin.
 • Aihealueet: Ympäristö ja luonnonvarat
 • Tilastot: Kasvihuonekaasut
 • Julkaisuajankohta: 24.5.2018
 • Kielet: suomi
 • Julkaisija: Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto (SVT): ei
 • Hinta: maksuton
  • Julkaisumuoto: pdf

Jaa