Väestönmuutokset 2013

 • Julkaisussa on esitetty väestöön liittyvät muutokset kuten syntyneet, kuolleet, maassa-, kunnassa-, maahan- ja maastamuutot, solmitut avioliitot ja avioerot, rekisteröidyt parisuhteet sekä Suomen kansalaisuuden saaneet ja ottolapseksi otot. Muutokset esitetään muun muassa iän, sukupuolen, kielen mukaan. Yleiskatsauksessa tarkastellaan väestönmuutosten kehityssuuntia aikasarjatietoina sekä esitetään kansainvälisiä vertailuja.

  I publikationen presenteras förändringar gällande befolkningen, såsom födda, döda, inrikes omflyttning, omflyttning inom kommunerna, invandring, utvandring, äktenskap och skilsmässor, registrerade partnerskap samt personer som fått finskt medborgarskap och adoptioner. Förändringarna presenteras bland annat efter ålder, kön och språk. Den allmänna översikten granskar befolkningsförändringens utvecklingsriktningar i form av tidsserieuppgifter och presenterar internationella jämförelser.

  The publication presents such changes concerning the population as births, deaths, internal migration, intramunicipal migration, immigration and emigration, marriages contracted and divorces, registered partnerships and recipients of Finnish citizenship and adoptions. The vital events are presented according to age, sex and language, for example. The general overview examines developments of vital events as time series data and presents international comparisons.
 • Publikationens titel på svenska: Befolkningsförändringar 2013
 • Publikationens titel på engelska: Vital Statistics 2013
 • Ämnesområde: Befolkning
 • Anknyter till statistiken om: Adoptioner; Erhållande av finskt medborgarskap; Avlidna; Flyttningsrörelsen; Ändringar i civilstånd; Födda; Befolkningsstruktur
 • Datum: 23.12.2014
 • Språk: suomi-ruotsi-englanti
 • Utgivare: Tilastokeskus
 • Finlands officiella statistik: kyllä
 • Pris: 48,00 euroa
  • Publikationsform: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 2323-685X
  • Publikationsform: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 0788-5245
  • Produktkod: 3427

Jaa