Kulutustutkimus 2012 Käyttäjän käsikirja

 • Käyttäjän käsikirjassa kerrotaan kulutustutkimuksen sisällön ja tiedonkeruun painopistealueista, tutkimuksen menetelmistä sekä keskeisistä käsitteistä ja luokituksista. Käsikirja sisältää myös kulutustutkimuksen kulutusmenojen ja kansantalouden tilinpidon yksityisten kulutusmenojen vertailun.
 • Ämnesområde: Inkomst och konsumtion
 • Anknyter till statistiken om: Hushållens konsumtion
 • Datum: 26.6.2014
 • Språk: suomi
 • Utgivare: Tilastokeskus
 • Finlands officiella statistik: kyllä
 • Pris: maksuton
  • Publikationsform: pdf
  • ISSN(SVT): 1797-5646

Jaa