Globalisaatio ja taloustilastot

 • Monikansallisten yritysten rakenteet monimutkaistuvat ja arvoketjut pirstaloituvat. Talouden tilastoinnin kannalta tarvitaan sekä entistä paremmin globalisaatiota kuvaavia aineistoja että kehittyneempiä tapoja kansallisen tuotannon ja tulojen mittaamiseen. Raportissa esitellään globalisaatiota kuvaavat tietolähteet ja avataan esimerkeillä globaalin tuotannon käsittelyä taloustilastoissa. Lisäksi raportissa luodaan katsaus aihealueen kansalliseen ja kansainväliseen kehitystyöhön.

  Multinational enterprises’ structures become more complicated and value chains get fragmented. Both data that better describe globalisation, and more advanced ways to measure national output and income are needed for economic statistics. The report presents data sources describing globalisation and explains the handling of global production in economic statistics with examples. Furthermore, the report presents an overview of national and international development work in the topic area.
 • Ämnesområde: Nationalräkenskaper; Företag
 • Anknyter till statistiken om: Utländska dotterbolag i Finland; Nationalräkenskaper, årsvis; Finländska dotterbolag utomlands; Betalningsbalans och utlandsställning; Utrikeshandel med varor och tjänster
 • Datum: 29.3.2019
 • Språk: suomi
 • Utgivare: Tilastokeskus
 • Finlands officiella statistik: ei
 • Pris: maksuton
  • Publikationsform: pdf
  • ISSN(SVT): 2323-1998

Jaa