Väestönmuutokset 2012

 • Väestömuutokset–julkaisussa on esitetty väestöön liittyvät muutokset kuten syntyneet, kuolleet, maassa-, kunnassa-, maahan- ja maastamuutot, solmitut avioliitot ja avioerot, rekisteröidyt parisuhteet sekä Suomen kansalaisuuden saaneet ja ottolapseksi otot. Muutokset esitetään muun muassa iän, sukupuolen, kielen mukaan. Yleiskatsauksessa tarkastellaan väestönmuutosten kehityssuuntia sekä esitetään kansainvälisiä vertailuja. Julkaisu sisältää tietoja myös maakunnittain sekä aikasarjatietoja väestönmuutoksista. Julkaisu on kolmikielinen: suomi-ruotsi-englanti.
  Julkaisusta on julkaistu 2., korjattu painos pdf-versiona.
 • Publikationens titel på svenska: Befolkningsförändringar 2012
 • Publikationens titel på engelska: Vital Statistics 2012
 • Ämnesområde: Befolkning
 • Anknyter till statistiken om: Adoptioner; Erhållande av finskt medborgarskap; Avlidna; Flyttningsrörelsen; Ändringar i civilstånd; Födda; Befolkningsstruktur
 • Datum: 24.1.2014
 • Språk: suomi-ruotsi-englanti
 • Utgivare: Tilastokeskus
 • Finlands officiella statistik: kyllä
 • Pris: 48,00 euroa
  • Publikationsform: pdf
  • ISSN(SVT): 1796-0479
  • ISSN: 2323-685X
  • Produktkod: 0
  • Publikationsform: painettu
  • ISSN(SVT): 1795-5165
  • ISSN: 0788-5245
  • Produktkod: 3427

Jaa