Statistikcentralens publiceringskalender

I publiceringskalendern berättar vi på förhand om alla publikationer som kommer att utkomma under året. Kalendern uppdateras på vardagar. Uppgifterna från tidigare år finns i arkivet för offentliggöranden.

Ny statistisk information publiceras som statistikvisa publikationer. Dessa uppgår till omkring 550 per år. Publikationerna för respektive statistik publiceras avgiftsfritt i pdf- och html-format på Statistikcentralens webbplats vardagar kl. 8 (om inte annat anges). Alla användare har tillgång till dem samtidigt.

Förutom publikationerna för respektive statistik publicerar Statistikcentralen flera samlingspublikationer och aktuella publikationer som täcker flera statistikgrenar och ämnesområden. Standardproduktionen kompletteras av undersökningar och utredningar om olika teman samt av statistiska handböcker.

Det är möjligt att få ett e-postmeddelande om Statistikcentralens nya publikationer och andra nyheter.

Mer detaljerad information om publikationer, evenemang och andra aktuella frågor inom den närmaste tiden får du på sidan Aktuellt.

Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Statistikcentralens praxis vid ändringar av statistik information

Jaa