Vad säger statistiken om effekterna av coronan?

De senaste statistikuppgifterna om coronapandemins inverkan på samhället.

Antalet coronasmittade statistikförs av Institutet för hälsa och välfärd.

 

Medborgarpulsen

Statistikcentralen genomför år 2021 enkäten Medborgarpulsen på uppdrag av statsrådet. I enkäten utreds medborgarnas syn på aktuella ämnen.

Tabeller

Döda per vecka

Uppgifterna i 2020 års snabbestimat om antalet döda per vecka är inte jämförbara med motsvarande siffror för tidigare år när det gäller de senaste veckorna. Detta beror på att snabbestimaten har en kortare eftersläpning än den normala statistikproduktionen. Uppgifterna för de två senaste publicerade veckorna är ofullständiga till sitt antal. Uppgifterna om dödsfallen uppdateras i befolkningsdatasystemet med en eftersläpning.

Senast uppdaterad 14.5.2021