Vad säger statistiken om effekterna av coronan?

De senaste statistikuppgifterna om coronapandemins inverkan på samhället.

Uppdateringen av nyhetslistan upphör

Den här sidans lista över publikationer med coronatema uppdateras inte längre.

Var finns de senaste uppgifterna i fortsättningen?

I publiceringskalendern hittar du information om publiceringstiderna för de olika statistikgrenarna samt länkar till redan publicerad statistik.

Antalet coronasmittade statistikförs av Institutet för hälsa och välfärd.

Tabeller i databaser

Databasen StatFin innehåller statistisk information om Finland efter ämnesområde på finska, svenska och engelska.

 

Medborgarpulsen

Statistikcentralen genomför år 2021 enkäten Medborgarpulsen på uppdrag av statsrådet. I enkäten utreds medborgarnas syn på aktuella ämnen.

Offentliggöranden med coronatema under perioden 26.3.2020–30.9.2021

 

Senast uppdaterad 10.10.2022