Yritysten voitot kasvaneet ja kadonneet

Olli Savela

Laman jälkeen yritysten voitot ovat haukanneet aiempaa suuremman siivun kansantalouden kakusta. Voitot on jaettu osinkoina omistajille ja sijoitettu ulkomaille. Vielä 1980-luvulla investointiin Suomeen ja osingot olivat merkittävästi pienempiä.

Yritysten voitot ennen verojen ja osinkojen maksua kohosivat Suomessa 1990-luvulla aivan uudelle tasolle. Vielä 1980-luvulla yritysten voitot muodostivat 5-10 prosenttia kansantulosta. Vain lama-aikana 1970-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa voittojen osuus jäi vieläkin pienemmäksi. Pahimpina vuosina 1990-luvun alussa yritysten yhteenlasketut voitot olivat jopa negatiiviset eli yritykset yhteenlaskettuina tuottivat tappiota.

Yritykset nousivat nopeasti lamasta, jo vuonna 1995 yritysten voitot nousivat 15 prosenttiin kansantulosta. Sattumaa tai ei, samana vuonna Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen. Tämän jälkeenkin voitot kasvoivat vuoteen 2000 asti, jolloin ne olivat suurimmillaan suhteessa kansantuloon. Voittojen osuus näyttää vakiintuneen noin 20 prosenttiin.

Yritysten voittojen osuus kansantulosta, prosenttia 1975-2003

 

Mihin voitot ovat joutuneet? - Lue artikkeli kokonaisuudessaan Tietoaika 10/2004 -lehdestä sekä Tietoaika -verkkopalvelusta.


Päivitetty 28.10.2004