Tasa-arvobarometri 2004 julkistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti 11.11.2004 uusimman, järjestyksessä kolmannen tasa-arvobarometrin. Tasa-arvobarometri selvittää suomalaisten naisten ja miesten kokemuksia ja asenteita sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja antaa hyödyllistä tietoa tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvokeskustelun taustaksi. Barometrin toteutti Tilastokeskus.

Barometrin mukaan naisten ja miesten tasa-arvo on laajasti tunnustettu ja tavoiteltava asia. Sekä suomalaiset naiset että miehet ovat pitkälti yhtä mieltä jaetusta vastuusta perheen taloudellisen toimeentulon turvaamisessa, kodin arjessa ja vanhemmuudessa.

Käytännössä tasa-arvon toteutuminen työmarkkinoilla kuitenkin ontuu. Esimerkiksi neljäsosa naispalkansaajista kokee sukupuolestaan olevan haittaa palkkaukseen, ja puolet miehistä on sitä mieltä, että naisten mahdollisuudet työelämässä eivät ole yhtä hyvät kuin miesten. Lakisääteisten perhevapaiden käyttö ymmärretään työpaikoilla ja erityisesti yksityisellä sektorilla enemmän naisten kuin miesten oikeudeksi; se, miten vaikeana lakisääteisille perhevapaille lähteminen koetaan, vaihtelee lähtijän sukupuolen, perhevapaan pituuden ja työpaikan sektorin mukaan. Miehiä ei työpaikoilla kokemusten mukaan kannusteta riittävästi käyttämään perhevapaita.

Myös vastuu kotitöistä jakautuu edelleen epätasaisesti, ja naiset kantavat miehiä suuremman vastuun arjen sujumisesta.

Tarkempia tietoja barometrin tuloksista on esitelty siihen liittyvässä julkistamistiedotteessa Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla http://www.stm.fi, josta löytyvät myös barometrin verkkoversio sekä asiantuntijoiden yhteystiedot.


Päivitetty 12.11.2004