Kun on niin kiire

Ehditkö lukea tämän jutun? Vapaa-aikaa on tullut lisää, mutta ei kaikille. Kiireen kokemus on lisääntynyt, mutta kiireestä on myös tullut menestyksen mittari.

"Ei, nyt en kyllä millään ehdi, kun on niin kiire. Tämä viikko on ihan kamalan kiireinen, ja ensi viikko on vielä pahempi." Tuntuu siltä, että kaikilla on nykyään jatkuvasti kiire. Kuitenkin vuosikymmenten mittaan työaika on lyhentynyt ja vapaa-aika lisääntynyt.

Suomessa koko väestön vapaa-aika lisääntyi ajankäyttötutkimuksen mukaan 1990-luvulla noin tunnin ja 1980-luvulla saman verran. Meillä on vapaa-aikaa nyt noin 46 tuntia viikossa. Kehityssuunta on ollut monissa maissa samanlainen eli vapaa-aikaa on entistä enemmän.

Kuva jatkuvasti lisääntyvästä vapaa-ajasta ei kuitenkaan ole aivan yksioikoinen. "Osittain lisääntyvän vapaa-ajan ja kiireen ristiriitaa selittää se, että kehityskulut ovat olleet erilaisia eri väestöryhmissä", Kelassa vastaavana tutkijana toimiva Pentti Takala sanoo. Esimerkiksi suomalaisten työllisten vapaa-aika väheni 1990-luvulla lähes 1,5 tuntia viikossa. "Toisaalta heillä vastaavasti nukkumiseen ja ruokailuun käytetty aika lisääntyi ja ansio- ja kotityöaika pysyivät ennallaan", kertoo erikoistutkija Hannu Pääkkönen Tilastokeskuksesta.

Mistä oikein on kyse? - Lue artikkeli kokonaisuudessaan Tietoaika 11/2004 -lehdestä sekä Tietoaika -verkkopalvelusta.


Päivitetty 25.11.2004