Lapsiperheet tilastojen valossa: lapsia syntyy aiempaa vähemmän, lapsiperheet kasvavat ja ikääntyvät

Suomen väestö ikääntyy, koska ikäluokat ovat jo pitkään olleet yleensä edeltävää ikäluokkaa pienempiä. Syntyvyys laski sodanjälkeisten suurten ikäluokkien syntymän jälkeen 1970-luvulle asti eikä pitkän ajan trendi ole sen jälkeenkään kääntynyt nousuun kuin hetkittäin.

Perheet kasvavat, vaikka lapsia syntyy aiempaa vähemmän. Perheiden keskimääräinen lapsiluku on perhetilastojen mukaan 1980-luvulta alkaen ollut lievässä kasvussa, vaikka samaan aikaan lasten, lapsiperheiden ja lapsiperheväestön määrä on vähentynyt ja perheiden hajoaminen ja epävakaus jatkuvasti lisääntynyt. Kun runsaat kaksikymmentä vuotta sitten lapsiperheissä oli keskimäärin 1,69 lasta, viimeisen tilaston mukaan lapsia oli 1,83. Kasvun takaa löytyy kunnon rakennemuutos: kolme- ja useampilapsisissa perheissä on kolmanneksen enemmän lapsia eli yli 80 000 lasta enemmän kuin vertailuvuonna 1980.

Sukupolvien väliset etäisyydet kasvavat, kun lapset hankitaan entistä iäkkäämpinä. Kun 1960-luvulla keskimäärin 29 prosenttia lapsista syntyi 30 vuotta täyttäneille naisille, 2000-luvulla osuus on jo yli puolet. Viime aikoina eli 35-vuotiaat äidit synnyttävät nykyisin jo viidesosan kaikista syntyneistä.

Näitä teemoja sekä muun muassa perhedynamiikan ja lapsiperheiden tulotason muutoksia käsitellään Hyvinvointikatsauksessa 4/2004 julkaistussa Hannele Saulin artikkelissa "Lapsiperheetkin ikääntyvät".

Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan Hyvinvointikatsaus 4/2004 -julkaisussa sekä Hyvinvointikatsaus-verkkopalvelussa.


Päivitetty 31.12.2004