Maahanmuuttajissa paljon yrittäjäpotentiaalia

Majoitus- ja ravitsemisalalla on runsaasti maahanmuuttajia yrittäjinä. Vaikka etnispohjaisia ravitsemisliikkeitä on kohta viidennes alan yrityskannasta, on niiden osuus toimialan liikevaihdosta ja henkilöstöstä vain noin 10 prosenttia, käy ilmi Pekka Lithin artikkelista uusimmassa Tietoaika-lehdessä.

Suomessa oli vuonna 2002 Tilastokeskuksen rakennetilastojen mukaan noin 30 ulkomaista majoitus- ja ravitsemisalan yritystä, joiden omistuksesta tai äänivallasta yli 50 prosenttia on suoraan tai välillisesti yhden ulkomaisen tahon hallussa. Rakennetilastot kertovat kuitenkin lähinnä vain yli maan rajojen suorina sijoituksina tulleiden ulkomaisten yritysten ja ketjujen omistukset Suomessa.

Maahan muuttaneiden ulkomaalaisten yrittäjien majoitus- ja ravitsemisliikkeet eivät sisälly ulkomaalaisten yritysten tilastoon. Jos maahanmuuttajat otetaan huomioon, oli Suomessa PRH:n kaupparekisterin ja verohallinnon aineistoihin perustuvien tilastojen mukaan kesäkuussa 2004 lähes 1 830 kokonaan tai osittain ulkomaalaisten hallussa olevaa majoitus- ja ravitsemisliikettä.

Joka kuudennella yrityksellä etninen omistajatausta

Ulkomaalaistaustaisten yritysten osuus majoitus- ja ravitsemistoiminnan yrityskannasta oli vuonna 2004 noin 17 prosenttia. Osuus on suurempi kuin millään muulla päätoimialalla rahoitus- ja vakuutustoimintaa lukuun ottamatta. Yrityskannalla tarkoitetaan tässä Tilastokeskuksen yritysrekisterissä ollutta yritysten määrää syyskuun 2004 lopussa.

Ulkomaalaistaustaisten yritysten osuus oman päätoimialansa yrityskannasta vuonna 2004

Lähde: Verohallinto ja PRH:n kaupparekisteri.

Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan Tietoaika 3/2005 -lehdestä sekä Tietoaika -verkkopalvelusta.


Päivitetty 14.4.2005