Kuntien yhdistymisen haasteet

Hallituksen käynnistämä kunta- ja palvelurakenneuudistus on vauhdittanut tänä vuonna keskustelua kuntaliitosten hyödyistä. Arviot hyötyjen suuruudesta vaihtelevat, eivätkä tutkijatkaan ole kyenneet antamaan tyhjentäviä vastauksia.

Arto Koski sisäasianministeriöstä toteaa, että kuntien yhdistymisen lopputulokseen vaikuttaa se, millaiset ovat kuntien yhdistymisen perusedellytykset. Yhdistymisen perusedellytyksiin vaikuttavat mm. kuntien sijainti toisiinsa nähden, kuntien pinta-alat sekä kuntien toiminnallinen suuntautuneisuus. Olennaisesti tulokset riippuvat kuitenkin siitä, kuinka taitavasti ja strategisesti viisaasti kuntien yhdistyminen kyetään toteuttamaan.

Millaisia seurauksia kunnille voi olla rutiiniyhdistymisestä ja miten voidaan toteuttaa taitava ja strateginen yhdistyminen?

Lue Arto Kosken artikkeli "Kuntien yhdistyminen - rutiinilla vai taidolla?" Kuntapuntari 2/2005 -lehdestä tai Kuntapuntari-verkkopalvelusta.


Päivitetty 18.7.2005