Yhteistyö Tilastokeskuksen kanssa mieluisaa

Asiakkaamme kokevat yhteistyön Tilastokeskuksen kanssa mieluisaksi. Tilastokeskus saa asiakkailtaan hyvän arvosanan tietopalvelun tuottajana. Yli puolet on täysin tyytyväisiä ja tyytymättömiä on vähän. Kokonaisarvosanan keskiarvo oli 3,5, kouluarvosanoin 8,17. Asiakkaiden mielipiteitä, tarpeita ja tyytyväisyyttä selvittävä tutkimus toteutettiin keväällä 2005. Tuloksiin on tutustuttu ja niitä analysoitu kesän ja syksyn aikana. Saimme asiakkailta arvokasta tietoa, jonka avulla voimme parantaa toimintaamme ja palvelujamme.

Erityisesti henkilöstö on vahvuutemme. Tilastokeskusta pidetään johtavana informaation tuottajana, ammattitaitoisena ja luotettavana. Koko asiakaskunnan tasolla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta joissakin asiakasryhmissä tulokset ovat muuttuneet edellisestä kerrasta.

Tilastokeskuksen verkkopalvelut koetaan hyödyllisiksi. Sekä ilmaiset että maksulliset verkkopalvelut ovat Tilastokeskuksen asiakkaille tärkeitä ja niistä on tullut yhä tärkeämpiä verrattuna viimeksi tehdyn vuoden 2003 tutkimuksen tuloksiin. 73 prosentilla vastaajista oli kokemusta ilmaisista verkkopalveluista viimeksi kuluneen vuoden ajalta. Maksullisistakin verkkopalveluista kokemusta oli lähes 38 prosentilla asiakkaista. Vuoden 2003 tutkimuksessa luvut olivat 66 ja 33 prosenttia.

Tutkimus toteutettiin Internet-kyselynä. Tiedonkeruun hoiti Tilastokeskuksen kumppani Add Value Research Oy. Tulokset käsiteltiin luottamuksellisesti ja vastaajan nimi tuli esille vain, jos hän itse näin halusi. Vastauksia tuli tasaisesti kaikista otoksessa olleista asiakasryhmistä. Vastausprosentti oli 46,1, mikä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisessä tutkimuksessa.

Lisää tietoa tutkimuksesta: Jaana Andelin (09) 1734 2920, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Kiitämme kaikkia vastanneita!

Palautetta Tilastokeskukselle:
www.tilastokeskus.fi/palaute


Päivitetty 12.12.2005