Korkeakouluasteen suorittaneiden osuus väestöstä on Suomessa vain OECD-maiden keskitasoa

Julkisuudessa on keskusteltu viime aikoina paljon korkeakoulukoulutuksen laajuudesta ja mitoituksesta. Keskustelussa on usein nostettu esiin kysymys ylikouluttautumisesta ja epäilty, että Suomessa jo liian suuri osa ikäluokasta koulutetaan korkeakoulututkintoon asti. Keskustelussa on esitetty hyvin monenlaisia tietoja siitä, kuinka suuri osa väestöstä suorittaa korkeakoulututkinnon. Tätä selittää se, että koulutuksen laajuutta voidaan tarkastella eri tavoin ja eri käsittein näkökulmasta riippuen.

OECD-vertailun perusteella korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus väestöstä ei ole Suomessa poikkeuksellisen korkea. Korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden osuus on Suomessa OECD-maiden keskitasoa, ja useissa Suomen kilpailijamaissa osuus on Suomea korkeampi. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuuden arvioidaan kuitenkin lähivuosina kasvavan.

Korkeakouluasteen (ISCED 5A/6) suorittaneiden osuus 25-64-v. väestöstä OECD-maissa vuonna 2003

Lue Mika Tuonosen artikkeli "Suomen koulutustaso kansainvälisessä vertailussa" Hyvinvointikatsaus 4/2005 -lehdestä tai Hyvinvointikatsauksen verkkopalvelusta.


Päivitetty 2.1.2006