Maakuntien sisäinen kauppa kukoistaa

Maakunnat käyvät eniten kauppaa omassa maakunnassa ja ulkomailla sijaitsevien toimipaikkojen kanssa. Kymmenen suurimman Suomen sisäisen kauppavirran joukkoon mahtui vuosina 1996 ja 2002 ainoastaan yksi maakuntien välinen virta.

Alueiden välistä kauppaa tarkastellaan yleensä valtioiden, kuten Suomen ja Ruotsin näkökulmasta, jolloin arviointikohteena on esimerkiksi ruotsalaisille yrityksille myytyjen tuotteiden kokonaisarvo. Tämä ulkomaankauppatieto ei kuitenkaan kerro, missä päin Suomea vientituotteita valmistetaan. Epäselväksi jää myös se, mikä merkitys ulkomaankaupalla on yksittäiselle alueelle.

Juuri valmistuneessa pro gradu -tutkielmassa (Louhela 2005) tähän ongelmaan vastattiin analysoimalla Suomen maakuntien välistä kauppaa vuosien 1996 ja 2002 osalta. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka monella eurolla muun muassa Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa sijaitsevat toimipaikat käyvät kauppaa keskenään ja kuinka suuri osuus Uudellamaalla valmistetuista tuotteista myydään ulkomaille.

Lue Tuomas Louhelan koko artikkeli Kuntapuntari 5/2005 -lehdestä ja Kuntapuntari-verkkopalvelusta.


Päivitetty 16.1.2006