EU-maiden elinolot vertailussa: Suomalaislasten perheissä työttömyysjaksot lyhyitä

Vuosina 1996-2000 suomalaislapsista lähes 30 prosenttia eli ainakin kuukauden ajan kotitaloudessa, jossa ei ollut ainuttakaan työssäkäyvää henkilöä. Suomalaislasten perheiden kokemat työttömyysjaksot päättyvät kuitenkin usein nopeasti: keskimääräinen työttömyyden kesto on viisi kuukautta. Runsasta neljäsosaa lapsista työttömyys koskettaa yli vuoden. Monissa maissa työttömyysjaksot ovat pidempiä kuin Suomessa ja kotitalouksien pitkäaikaistyöttömyys yleisempää. Suomessa lapsiperheiden työttömyysjaksot ovat lyhyitä, mutta työttömyysjaksot toistuvat useammin kuin muissa maissa. Isossa-Britanniassa työttömyyttä kokeneita lapsia on eniten ja huomattava osa lapsista asuu työttömässä kotitaloudessa pysyvästi.

Yksinhuoltajien lapset elävät muita useammin työttömässä kotitaloudessa kaikissa vertailumaissa. Vähiten työttömyyttä kokevat kahden vanhemman kotitalouksissa asuvat lapset. Suomessa yksinhuoltajatalouksien työttömyys on kuitenkin muihin maihin verrattuna vähäisempää.

Uusissa julkaisuissa tietoa perheiden elinoloista

Tilastokeskukselta on ilmestynyt kaksi julkaisua perheiden elämästä Suomessa ja muualla Euroopassa. "Perheiden muuttuvat elinolot" -julkaisu keskittyy eri elinkaaren vaiheissa oleviin lapsiperheisiin ja käsittelee mm. lapsiperheiden asumista, nuorten muuttoa pois lapsuudenkodista, työttömiä lapsiperheitä, lapsiperheiden taloudellisen tilanteen muutoksia sekä äitien työssäkäyntiä. "Toimeentulo, työttömyys ja terveys" tarkastelee nimensä mukaisia teemoja ja monenlaisia perheitä.

Julkaisut "Perheiden muuttuvat elinolot" ja "Toimeentulo, työttömyys ja terveys" pohjautuvat Eurooppalaiseen elinolotutkimukseen. Tutkimuksessa on seurattu kuuden vuoden ajan samoja kotitalouksia ja niiden köyhyyden ja työttömyyden muutoksia sekä kansalaisten/ihmisten terveydentilaa. Julkaisu sisältää lisäksi vertailutietoja muista EU-maista.

Lisää julkaisujen teemoista 25.10.2005 ilmestyneessä tiedotteessa

Julkaisujen tilaukset julkaisumyynnistä myynti@tilastokeskus.fi, (09) 1734 2011, tai suoraan Internetistä Tilastotorilta:
Perheiden muuttuvat elinolot ja
Toimeentulo, työttömyys ja terveys

Lisätietoja: Irmeli Penttilä (09) 1734 3253


Päivitetty 10.2.2006