Tilastojen käyttötaidot Internetistä

Tilastokeskuksen verkkokoulu tarjoaa tilastoalan eri aiheista maksutta verkon kautta kaikkiaan yhdeksän opintokokonaisuutta. Näistä viisi on myös englanniksi.

Verkkokoulu sisältää monipuolista tilastoalan tietoa: tilastolliset peruskäsitteet tulevat tutuksi ja samalla selvitellään tilastollisen tutkimuksen taustoja sekä tilastoaineistojen käyttömahdollisuuksia. Verkkokoulussa voi opiskella tilastollisen ajattelun perusteita, tilastojen luku- ja käyttötaitoa, tilastografiikkaa sekä tilastotiedon esittämistä kartalla. Lisäksi voi opiskella väestötiedettä, kansantalouden tilinpitoa ja tutustua indekseihin. Verkkokoulussa saa myös ohjeita ja vinkkejä tilastotiedon hakuun.

Verkkokoulun opiskelumateriaali sopii käytettäväksi oppilaitoksissa esimerkiksi matemaattisten ja yhteiskuntatieteellisten aineiden tukimateriaalina. Opiskelumateriaali ei edellytä aiempaa tilastollista osaamista, joten se sopii myös yleissivistystä etsiville aikuisopiskelijoille. Itseopiskeluun tarkoitettu materiaali sisältää harjoituksia sekä esimerkkejä todellisista tilastoaineistoista. Verkkokoulussa on myös käsiteluettelo sekä linkkejä muuhun tilastoalan materiaaliin.

Tutustu verkkokouluun! Pääset verkkokouluun myös Tilastokeskuksen etusivulta.

Lisätietoja: Reija Helenius +358 9 1734 3677


Päivitetty 9.3.2006