Alueiden panostaminen osaamiseen tuo kasvua - suuret kaupungit kilpailukykyisimpiä seutuja

Taloudellinen kasvu nojaa osaamiseen ja tutkimukseen enemmän kuin ennen. Jos osaamista arvioidaan ensisijaisesti koulutuksen perusteella on selvää, että osaamispääoma on keskittynyt etenkin suuriin kaupunkeihin. Niinpä seutukuntien tuottavuuserot eivät juuri näytä kaventuneen Suomessa laman jälkeen.

Toisaalta alueiden pärjäämistä selittää moni muukin ainutkertainen tekijä kuin yritysten panostaminen koulutettuun työvoimaan tai ammatilliseen osaamiseen. Isot kaupungit ja etenkin Helsingin alue houkuttelevat tuottavimpia yrityksiä myös monista muista syistä. Yksi tapa mitata seutujen menestystä on rakentaa laajempi kilpailukykyindeksi, jossa alueen innovatiivisuutta, saavutettavuutta ja urbanisoitumista mitataan hyvin monilla tekijöillä.

Suomen kymmenen kilpailukykyisintä seutukuntaa ovat laskevassa järjestyksessä Helsinki, Tampere, Oulu, Vaasa, Turku, Jyväskylä, Porvoo, Varkaus, Turunmaa ja Salo. Osaamisen (koulutus- ja ammatillinen pääoma) kasautuminen ja toimialan tuottavimpien yritysten sijoittuminen selittävät sen, että kaikki suuret kaupungit kuuluvat kilpailukykyisimpiin seutukuntiin.

Lue lisää kilpailukyvystä ja kasvukilpailukyvystä Hannu Piekkolan artikkelista Kuntapuntari-lehdestä.


Päivitetty 2.5.2006