Uppdatera dina kunskaper om Finland!

5,3 miljoner invånare, 2,4 miljoner bostadshushåll, 2,4 miljoner personbilar, 5 miljoner mobiler, 232 000 företag, 2 300 konkurser, Tyskland, Ryssland och Sverige våra största handelspartners, 78 000 km allmän väg, 60 miljarder euro i statsskuld, 4 miljarder arbetstimmar, relativt sysselsättningstal 68 procent, genomsnittspension 1 082 euro ......

Statistikcentralens Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 40-sidor med information om Finland och finländarna. Publikationen tillhandhåller central information om olika samhällsområden i form av statistik och grafiska figurer, bl.a. om befolkning, ekonomi, levnadsförhållanden, industri och kultur. Också internationella jämförelseuppgifter finns med.

Finland i siffror är lättläst och tack vare sitt lilla format behändig att ha med sig - till exempel i fickan eller handväskan. Med Finland i siffror har du tillgång till Finlandsinformation hemma och utomlands, på arbetet och privat.

Fickstatistiken Finland i siffror 2006 har kommit ut och finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Uppgifterna i fickstatistiken finns också på internet på finska, på svenska, på engelska, på tyska och på franska (tilastokeskus.fi/suomilukuina)

Beställningar: Publikationsförsäljning, tfn 09 1734 2011


Senast uppdaterad 15.6.2006