Kuntapäättäjät tasapainottavat taloutta palvelurakenneuudistuksilla

Enemmistöä kunnista odottaa palvelurakenneuudistus ensi vuoteen mennessä. Seutu- ja kuntayhteistyötä lisätään ja palveluntuotantoa tehostetaan ja supistetaan. Tiedot perustuvat kuntapäättäjiltä keväällä 2006 kerätyn aluebarometrin aineistoon.

Palvelurakenteiden uudistus on noussut kaiken kokoisissa kunnissa selkeästi tärkeimmäksi kuntatalouden tasapainottajaksi. Neljä viidestä kunnasta aikoo uudistaa palvelurakenteita, mikä on selkeää kasvua edellisvuoden tilanteeseen verrattuna. Käytännössä palvelurakenteen uudistus tarkoittaa yhä tiivistyvää kunta- ja seutuyhteistyötä palveluntarjonnassa, palveluntuotannon tehostamista esimerkiksi palveluita uudelleen organisoimalla ja karsimalla sekä kunnan hallintorakenteen keventämistä ja organisaatiomuutoksia. Myös palvelujen yksityistäminen ja kilpailutus kuuluvat uudistusten piiriin.

Selvä enemmistö kunnista paikkaa talouttaan myös kuntalaisilta kerättävillä maksuilla tai niiden korotuksilla. Reilu puolet kunnista luottaa käyttöomaisuuden realisoinnin tehoon ja hieman alle puolet vähentää investointejaan talouden kohentamiseksi. Uudistustoimenpiteistä huolimatta kuntapäättäjät pitävät talouden suhdannenäkymiä ja kuntien tulevaisuutta yleisesti ottaen valoisampina kuin vuosi sitten. Kuntalaisten kannalta myönteistä on, että tulo- ja kiinteistöverojen korotustarpeet ovat vähentyneet selvästi etenkin yli 2 000 ja alle 100 000 asukkaan kunnissa.

Lue lisää palvelurakenteen uudistuksesta ja kuntayhteistyöstä Vesa Virtasen artikkelista Tilastokeskuksen tuoreesta Kuntapuntari-lehdestä.


Päivitetty 28.6.2006