Uusi yritystukitietokanta tutkimuskäyttöön

Julkisen tutkimusrahoituksen ja elinkeinotukien tehokkuutta ja taloudellisia vaikutuksia voidaan nyt selvittää luotettavasti ja tuen antajasta riippumattomasti uuden yritystukitietokannan avulla.

Tilastokeskuksen yritysaineistojen tutkimuslaboratorioon on perustettu tietokanta, johon on kerätty kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön, työministeriön, Tekesin ja Finnveran myöntämien yritystukien tiedot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot ovat yhdistettävissä Tilastokeskuksen muihin yritystason aineistoihin. Tietokantaa päivitetään vuosittain.

Yritystukitietokannan on tuottanut kauppa- ja teollisuusministeriön asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi ylitarkastaja Markku Kavonius. Tietokanta on toteutettu yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa.

Yritystukitietokannan rakentajilta on ilmestynyt loppuraportti, jossa esitellään tietokannan sisältämät muuttujat sekä tiedonkeruun menettelytavat. Lisäksi analysoidaan tietokannan yritystukitietojen käyttömahdollisuuksia ja yhdistettävyyttä Tilastokeskuksen muihin yritysaineistoihin.

Yritystukitietokantaa on mahdollista päästä käyttämään Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa, joka tarjoaa akateemisille tutkijoille mahdollisuuden hyödyntää suojattuja yritysaineistoja tutkimushankkeissa. Tutkimuslaboratorio vuokraa maksullisena toimintana tutkijapaikkoja käyttöluvan saaneille vieraileville tutkijoille. Yritystukitietokantaan voidaan myös yhdistää tietoja yritysten ja niiden henkilöstön ominaisuuksista ja toiminnasta useista eri tutkimusaineistoista.

Yritysaineistojen tutkimuslaboratorio

Lisätietoja: tutkimuspäällikkö Satu Nurmi, Tilastokeskus, puh. (09) 1734 2926 tai YR-tutkimus.laboratorio@stat.fi


Päivitetty 25.9.2006