Hyvinvointikatsaus 3/2006:
Lapsiperheiden tulot vaihtelevat suuresti

Suomesta löytyy niin hyvin kuin huonostikin taloudellisesti toimeentulevia lapsiperheitä. Viime vuosina lasten pienituloisuusriski on kuitenkin kasvanut. Yhä useampi lapsi asuu kotitaloudessa, jonka tulot ovat koko väestön mediaanituloihin pohjautuvan suhteellisen köyhyysrajan alapuolella, kirjoittaa Pekka Ruotsalainen Tilastokeskuksen julkaisemassa Hyvinvointikatsaus-lehden artikkelissa "Lapsiperheissä tulot riittävät - tai sitten eivät".

Tutkijan laskelmista selviää, että yleisillä lapsilisien korotuksilla ei lapsiperheiden suhteellista tuloköyhyyttä juurikaan kohenneta. Paras taloudellinen tilanne on niissä lapsikotitalouksissa, joissa on molemmat vanhemmat ja joiden lapset ovat jo kouluiässä. Huonoin taloudellinen asema sen sijaan on yksihuoltajatalouksien, monilapsisten perheiden ja pikkulapsiperheiden lapsilla. Artikkelin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston aikasarjoihin.

Voittojen osuus tulokakusta on lähtenyt taas kasvuun

Yritysten voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Voittojen osuus tuotannosta syntyneestä tulosta on kasvanut tänä aikana kolmannekseen, kirjoittaa Olli Savela artikkelissaan "Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt". Teollisuuden toimialan lisäksi työtulojen osuus on pienentynyt selvästi muun muassa kaupan ja liikenteen alalla. Tarkasteluaineistona ovat Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon aikasarjat.

Tietoyhteiskunnan marginaaleissa ei tietokonetta tai verkkoa käytetä

Timo Sirkiän artikkelissa "Tietoyhteiskunnan marginaaleissa" osoitetaan, miten yli 50-vuotiaiden Internet- ja tietokonetaidot ovat selvästi nuorempien taitoja heikompia. Tietoyhteiskunnan toimintaan osallistumiseen vaikuttavat paljon myös kotitalouksien tulot, sillä varsinkin lapsiperheissä tulojen suuruus vaikuttaa tietokonehankintoihin. Miten demokratia voi silloin toteutua tietoyhteiskunnan todellisuudessa?

Hyvinvointikatsaus marginaaleissa

Hyvinvointikatsauksen syysnumeron teemana ovat marginaalit. Nyt ilmestyvässä lehdessä esitellään marginaalisuuden olemusta tilastoissa ja niiden yhteyttä toimivaan demokratiaan. Edellä esitellyn lisäksi teema-artikkeleissa tarkastellaan muun muassa marginaalista köyhyyttä, työssä käyviä köyhiä ja nuorten asuntovelkaisia kotitalouksia.

Lisätietoja artikkeleista kirjoittajilta ja päätoimittajalta:
Päätoimittaja, tilastojohtaja Jussi Simpura (09) 1734 3531
Suunnittelija Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610
Yliaktuaari Olli Savela (09) 1734 3316
Tutkija Timo Sirkiä (09) 1734 2622

Muut kirjoittajatiedot löytyvät lehdestä ja Internet-sivuiltamme.

Lehden voi tilata Tilastokeskuksen Tilastotorilta tai myyntipalvelusta (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi tai ostaa Akateemisesta kirjakaupasta.

Katso myös Hyvinvointikatsauksen Internet-sivut


Päivitetty 19.10.2006