Yksityisten kiinteistöpalvelujen kysyntä kasvaa

Kiinteistöala on Suomessa kasvussa. Kiinteistöjä ja toimitiloja käyttävät yritykset ja yhteisöt pyrkivät keskittymään ydintoimintoihinsa. Siksi kiinteistöihin sijoitettu omaisuus ja niiden hoitaminen halutaan jättää näihin tehtäviin erikoistuneiden toimijoiden käsiin, kirjoittaa Pekka Lith Tieto&trendit -lehden uusimmassa numerossa.

Kasvavat kiinteistömarkkinat tarjoavat kiinteistöalan palveluja tuottaville yrityksille monia uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. Jo yksinomaan rakennuskannan kasvu lisää lähivuosina kiinteistöhoidon, huoltotöiden ja kiinteistöjohtamiseen liittyvien palvelujen tarvetta.

Yritysten markkinaosuudet kasvavat myös sitä mukaa, kun kiinteistöjen omistajat ja toimitilojen käyttäjät ulkoistavat palvelutoimintojaan. Kiinteistöalan palveluyritysten parhaat kasvumahdollisuudet ovat teollisuusrakennusten ja erityisesti kuntien kiinteistöjen ylläpidossa, jossa toimintoja on ulkoistettu vasta vähän.

Yksityisten ostopalvelujen arvellaan lisääntyvän lähivuosina kiihtyvällä vauhdilla etenkin kuntien siivouspalvelussa. Kunta-ala työllistää noin 30 prosenttia siivousammattien työllisistä. Kuitenkin vain keskimäärin 10-15 prosenttia kuntien siivouksesta hoidetaan tällä hetkellä ostopalveluina.

USA:n työolot ovat koventuneet

Yhdysvaltojen hyvällä elintasolla on kallis hinta. Elintaso on pikemminkin seurausta pitkistä työpäivistä ja lomien vähäisyydestä kuin työn korkeasta tuottavuudesta, arvioi Sylvia Allegretto Yhdysvaltain Economic Policy Institutesta.

Yhdysvaltalaiset työntekijät viettävät töissä enemmän aikaa kuin minkään muun OECD-maan työntekijät, Uutta-Seelantia lukuun ottamatta. Kokopäiväisten työntekijöiden työviikon keskipituus on Yhdysvalloissa 46,2 tuntia. Ruotsalaiset, jotka 20 maata vertailleen selvityksen mukaan viettävät vähiten aikaa töissä, työskentelevät vuodessa 10,2 viikkoa amerikkalaisia vähemmän.

2000-luvulla palkat ovat USA:ssa joko pysyneet entisellään tai jopa alentuneet. Vaikka tuottavuus parani vuosien 2000 ja 2005 välillä 16,6 prosenttia, palkat laskivat keskimäärin 0,3 prosenttia vuodessa. Tämä puolestaan johti siihen, että perheiden keskitulot putosivat lähes kolme prosenttia.

Koska palkat eivät ole nousseet, ainoa keino kasvattaa tuloja on ollut pidempien työpäivien paiskiminen. Mutta myös se on käynyt vaikeaksi yritysten säästäessä työvoimakustannuksissa. Useat työntekijät tekevätkin aikaisempaa pidempiä työpäiviä ilman korvausta. Heillä ei ole varaa kieltäytyä, koska työntekijöiden irtisanomissuoja on heikko ja uuden työpaikan saanti usein vaikeaa.

Tieto&trendit-lehden teemana talousmahti Yhdysvallat

Lokakuun Tieto&trendit-lehdessä käsitellään Yhdysvaltoja talouden, väestönkehityksen ja työelämän muutosten näkökulmasta. Dan Steinbock tarkastelee lisäksi amerikkalaista kasvun strategiaa.

Muita lehden aiheita ovat muun muassa bruttokansantuotteen laskennan uudistus, verkko-ostaminen, tietotekniikan vaikutukset palveluyritysten tuotantoon sekä ulkomailla opiskelun kasvava suosio.

Lisätietoja:
Erikoistoimittaja Satu Elho, Tilastokeskus, (09) 1734 2785
Tarkempia kirjoittajatietoja löytyy lehdestä.

Lue lisää aiheista  Tieto&trendit-lehden sivuilta

Tilaukset: Tilastotori tai myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 30.10.2006