Matkailun alueellisesta merkityksestä tuore raportti

Matkailu on Suomessa alueellisesti merkittävä elinkeino. Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset sekä rekisteröidyt yöpymiset ovat kuitenkin keskittyneet alueille, joille väestö ja tuotanto ovat muutenkin kasaantuneet. Uudellamaalla, Lapissa, Kainuussa, Ahvenanmaalla ja Etelä-Savossa matkailun osuus bruttokansantuotteesta ylitti maan keskiarvon eli 2,3 prosenttia. Vuonna 2002 Uudenmaan osuus matkailuun liittyvien toimialojen tuotoksesta oli noin 49 prosenttia eli noin 5 miljardia euroa. Tiedot ilmenevät uudesta alueellisesta matkailutilinpidosta.

Alueellinen matkailutilinpito on kansainvälisesti tunnetuin ja kattavin tilastojärjestelmä matkailun aluetaloudellisten vaikutusten mittaamiseksi. Se perustuu kansainvälisesti sovittuihin standardeihin, joiden avulla eri maissa tehdyt tilinpidot ovat vertailukelpoisia keskenään. Matkailutilinpidon avulla saadaan tietoa ulkomaisten ja kotimaisten matkailijoiden kulutuksesta, matkailun aiheuttamasta kysynnästä ja tarjonnasta sekä matkailun työllisyysvaikutuksista. Alueellista matkailutilinpitoa voidaan hyödyntää mm. aluesuunnittelussa, alueellisessa kehittämistyössä ja sen seurannassa sekä tutkimuksessa.

Nyt ilmestynyt raportti perustuu vuosien 2005 ja 2006 aikana toteutettuun alueellisen matkailutilinpidon kehittämis- ja tuottamishankkeeseen, jonka rahoituksesta ovat vastanneet kauppa- ja teollisuusministeriö sekä sisäasiainministeriö ja toteutuksesta Tilastokeskus. Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Suomessa - alueellinen matkailutilinpito -raportti on julkaistu KTM:n kotisivuilla osoitteessa http://www.ktm.fi/julkaisurekisteri.
KTM:n tiedote

Lisätiedot: yliaktuaari Erkki Niemi, Tilastokeskus, puh. (09) 1734 3313
yliaktuaari Mikko Koutaniemi, Tilastokeskus, puh. (09) 1734 2646
suunnittelija Kari Ritvanen, Tilastokeskus, puh. (09) 1734 3361
erityisasiantuntija Nina Vesterinen, KTM, puh. (09) 1606 3253


Päivitetty 17.11.2006