Suomi pohjoismaisessa vertailussa

Tuore Pohjoismaiden tilastollinen vuosikirja Nordisk statistisk årsbok - Nordic Statistical Yearbook 2006 kertoo, että Suomessa asuu yli 16 000 Baltian maiden kansalaista, joista pääosa on virolaisia. Ruotsin, Norjan, Tanskan tai Islannin kansalaisia Suomessa asuu yhteensä vain 9 600.

Pohjoismaiden tilastollinen vuosikirja on 344-sivuinen tietopaketti, joka sisältää vertailevaa tilastotietoa muun muassa ympäristöstä, väestöstä, työmarkkinoista, elinkeinoista ja taloudesta. Tilastot kattavat viisi Pohjoismaata sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueet.

Vuosikirja tarjoa kuvioiden ja taulukoiden lisäksi taustatietoa eri aiheista. Aineistot ovat sekä ruotsiksi että englanniksi. Kirjan liitteenä on CD, joka sisältää kirjan taulukot, pidempiä aikasarjoja sekä muuta kirjassa julkaisematonta aineistoa.

Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisema vuosikirja maksaa 50 euroa. Kirjaa voi tilata Tilastokeskuksen myyntipalvelusta (09) 1734 2011, sähköposti myynti@tilastokeskus.fi

Lisätietoja: Tilastokeskus Hans Baumgartner (09) 1734 2399, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi
Pohjoismaiden ministerineuvosto Klaus Munch Haagensen, +45 3396 0410, kmh@norden.org


Päivitetty 23.11.2006