Perheyritysten työllistävä merkitys on vahva

Suomessa perheyrityksiä on lähes puolet (47 %) kaikista keskisuurista yrityksistä. Perheyritysten työllistävä vaikutus on merkittävä. Vuonna 2003 perheyritykset työllistivät 46 prosenttia kaikkien keskisuurten yritysten henkilöstöstä ja tekivät 36 prosenttia kaikkien keskisuurten yritysten liikevaihdosta. Tiedot ilmenevät Kalevi Tourusen tutkimuksesta, jossa on aluksi keskitytty keskisuuriin perheyrityksiin.

Tulokset kertovat myös, että keskisuuret perheyritykset toimivat vuonna 2003 selvästi pienemmällä toimintavolyymilla kuin muulla tavoin omistetut yritykset, mutta työllistivät paremmin ja olivat hieman kannattavampia kuin muulla tavoin omistetut samankokoiset yritykset.

Vuonna 2005 alkanut tutkimus on osa koko yrityssektoria koskevaa tutkimusta, jonka käynnistäjinä ovat olleet Jyväskylän yliopisto, Tilastokeskus sekä Kauppa- ja teollisuusministeriö. Tavoitteena on selvittää perheyritysten kansantaloudellinen merkitys Suomessa.

Suomen puolustusmenot ovatkin EU:n keskitasoa

Suomen puolustusmenot olivat 1,6 prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna 2004. Tiedot käyvät ilmi kansantalouden tilinpidosta, jossa julkiset menot on jaettu tehtävittäin. Aiheesta kirjoittaa Olli Savela Tieto&trendit-lehden joulukuun numerossa.

EU:n tilastovirasto Eurostat on koonnut vastaavat tiedot kaikista EU-maista. Niiden mukaan Suomen puolustusmenot olivat EU-maiden kuudenneksi suurimmat yhdessä Tanskan kanssa ja vastasivat kooltaan EU-maiden keskiarvoa, joka oli samoin 1,6 prosenttia.

Perinteisesti eri maiden puolustusmenoja on vertailtu Lontoossa toimivan IISS-tutkimuslaitoksen julkaisemien tietojen perusteella. Niiden mukaan Suomen puolustusmenot vuonna 2004 olivat 1,4 prosenttia bkt:sta, millä sijoituimme EU-maiden joukossa 16. sijalle.

Suomen osalta kahden tilaston luvut eivät juuri poikkea toisistaan, mutta ne antavat hyvinkin erilaisen kuvan Suomen sijoittumisesta EU-maiden välisessä vertailussa. Eurostatin tilastoa voinee pitää luotettavampana.
Lue koko artikkeli lehden verkkosivulta.

Joulukuun Tieto&trendit-lehden teemana on Yritysten selviytyminen. Lehdessä Mervi Niemi ja Markku Virtaharju pohtivat tuoko innovointi tulosta. Satu Nurmen mukaan tehokkuuden merkitys korostuu kansainvälistymisen paineissa. Mika Malirannan mukaan tuottavuuden käsite ymmärretään välillä väärin. Erkki Virtanen puolestaan kirjoittaa, että Suomessa olisi aika yrittää.

Lisätietoja:
Yliaktuaari Olli Savela, Tilastokeskus (09) 1734 3316
VTM Kalevi Tourunen, Jyväskylän yliopisto 050 555 4566
Erikoistoimittaja Satu Elho, Tilastokeskus, (09) 1734 2785
Tarkempia kirjoittajatietoja löytyy lehdestä.

Lue lisää aiheista Tieto&trendit-lehden sivuilta www.tilastokeskus.fi/tietotrendit

Tilaukset: Tilastotori tai myyntipalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi


Päivitetty 15.12.2006