Pienet kaupat putosivat vähittäiskaupan kasvu-uralta

Tilastokeskuksen julkaiseman kaupan liikevaihtokuvaajan mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi syyskuussa 3,4 prosenttia vuoden 2011 syyskuusta. Jos tiedoista kuitenkin poistetaan hintojen vaikutus, myynti supistui 0,6 prosenttia vuoden takaisesta. Kaupan päätoimialoista moottoriajoneuvojen myynti putosi syyskuussa 21,7 prosenttia. Tukkukauppa, joka tuottaa yli puolet koko kaupan liikevaihdosta, supistui 1,6 prosenttia.

Vähittäiskaupan kasvua vetivät suuremmat, vähintään 10 henkilöä työllistävät yritykset. Sen sijaan pienten, alle 10 henkilöä työllistävien kauppojen liikevaihto alkoi supistua jo kevään aikana. Huhti-kesäkuussa pienten kauppojen liikevaihto väheni 2,5 prosenttia ja heinä-syyskuussa vielä 0,7 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vastaavasti kaikkien vähittäiskaupan yritysten liikevaihto kasvoi toisella neljänneksellä 3,2 ja kolmannella neljänneksellä 4 prosenttia.

Liikevaihdon neljännesvuosikehitys vuonna 2012 vähittäiskaupan toimialoilla

Pienten yritysten osuus on lähes 80 prosenttia vähittäiskaupan yrityksistä, ja ne työllistävät noin viidenneksen koko toimialan henkilöstöstä. Vähittäiskaupan liikevaihdosta pienten yritysten osuus on kuitenkin vain 11 prosenttia.

Liikevaihdon kasvu hidastunut kaikilla päätoimialoilla

Liikevaihdon kehitys on hidastunut kaikilla päätoimialoilla. Päätoimialoista rakennusalan yritysten liikevaihto lisääntyi suotuisimmin: kesä-elokuussa kasvu oli 5,7 prosenttia. Rakennusyritysten myynnin määrä pysyi edellisvuoden tasolla, myynti väheni vain 0,2 prosenttia.

Teollisuudessa liikevaihdon kasvu on lähes pysähtynyt. Kesä-elokuussa teollisuuden liikevaihto kasvoi 0,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kotimaan myynti väheni 1,0 prosenttia, mutta vientiliikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia.

Kaupan alan yritysten liikevaihto lisääntyi kesä-elokuussa enää 1,5 prosenttia.

Muiden palveluiden toimialoilla liikevaihdon kasvu on niin ikään hidastunut. Kesä-elokuussa palvelualojen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Vuotta aiemmin palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,7 prosenttia.

Päätoimialojen liikevaihdon trendisarjat

Liikevaihtokuvaajista tietoa myös pienyrityksistä

Tiedot ovat otteita eri toimialojen uusista liikevaihtokuvaajista. Liikevaihtokuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat kuukausitasolla yritysten liiketoiminnan kehitystä. Liikevaihtoindeksejä julkaistaan teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja muiden palveluiden toimialoista.

Pienyritysten tietoja on saatavissa maksullisina toimeksiantoina. Näissä tiedoissa pienyrityksiksi määritellään toimijat, jotka työllistävät enintään 10 henkilöä ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja, Aki Niskanen 09 1734 2657
Teollisuuden liikevaihtokuvaaja, Mira Kuussaari 09 1734 3538
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Mira Kuussaari 09 1734 3538
Kaupan liikevaihtokuvaaja, Jarkko Niemistö 09 1734 2951
Pienyritystiedot, Satu Elho 09 1734 2994


Päivitetty 14.11.2012