Yritysten verovelat liikkuvat miljardeissa

Palkansaajien osuus rästeistä on vain neljännes

Verovelkaa oli viime vuonna noin 3,1 miljardia euroa. Summasta yritysten verojäämät muodostavat 70 prosenttia. Yritysten tilastoidut verovelat ovat kuitenkin vain kolmasosa piilevistä harmaan talouden veloista.

Pekka Lith

Verohallinnon keräämien verotulojen bruttokertymä ennen veronpalautuksia oli Suomessa vuonna 2003 noin 49 miljardia euroa. Bruttokertymä oli vajaat kaksi prosenttia, eli 780 miljoonaa euroa pienempi kuin vuonna 2002. Rahamääräisesti verokertymä on vähentynyt kolmena vuonna peräkkäin. Osasyinä ovat mm. talouskasvun heikentyminen ja tuloverotuksen kevennykset 2000-luvulla (kuvio 1).

Kuvio 1
Verohallinnon keräämien verotulojen bruttokertymä ja verotulojen tilitykset verosaajille (valtio, kunnat, Kela, seurakunnat)

Verokertymästä veronmaksajien oma-aloitteisesti maksamat verot olivat 80 prosenttia ja maksuunpannut verot 20 prosenttia. Oma-aloitteiset verot ovat arvonlisäveroja ja yritysten ja muiden yhteisöjen maksamia ennakonpidätyksiä ja sosiaaliturvamaksuja (työnantajasuoritukset). Maksuunpanot kattavat mm. yhteisöveroja sekä henkilöasiakkaiden ja henkilöyhtiöiden jäännösveroja.

Veronsaajille - valtiolle, kunnille, seurakunnille ja Kansaneläkelaitokselle - tilitettiin vuonna 2003 nettomääräisesti veroja ja maksuja yhteensä 39 miljardia euroa. Summa väheni miljardilla edellisestä vuodesta. Nettomääräinen kertymä koostuu veroista, joista on vähennetty veronmaksajille palautetut verot korkoineen. Kertymään vaikuttavat Suomesta ulkomaille maksetut verot ja ulkomailta Suomeen siirretyt verot.

Artikkeli on kokonaisuudessaan Tietoajan verkkopalvelussa.


Päivitetty 30.6.2004